AgrariaBangunanDaily TipsHukum AgrariaPerijinan

Daily tips: Proses Permohonan IMB

By March 10, 2011 No Comments

Sebelum mengajukan  permohonan pengurusan IMB, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan dipahami oleh pemohon, antara lain :

  1. Melakukan konsultasi dengan ahli di bidang konstruksi mengenai kekuatan struktur bangunan, daya dukung tanah, konstruksi bangunan, garis sempadan bangunan, garis sempadan jalan.
  2. Mengurus Izin Peruntukkan Lahan (IP) apabila dipersyaratkan yang demikian.
  3. Memastikan bangunan bebas dari segala sengketa.
  4. Mengecek kevalidan data dan kelengkapan berkas yang diajukan.
  5. Tidak boleh membangun sebelum IMB atau izin pendahuluan diterbitkan.

Tidak boleh melakukan kegiatan usaha dalam kawasan sebelum izin teknis diterbitkan.