Tag

Penyewa Archives - Hukum Properti

Kamus

Verpachten

Verpachten (Bld) adalah menyewakan tanah, (lihat pasal 1589 KUH.Perdata) Pasal 1588 KUH.Perdata "Jika di dalam suatu persetujuan sewa…
April 21, 2015
Kamus

Pandbeslag

Pandbeslag: (Bld), hak utama atau privilege yang oleh pasal 1142 KUHP diberikan kepada pemilik rumah atas barang-barang perabot…
March 26, 2015
Kamus

Borg, Borrot, Boreh

Borg, Borrot, Boreh (H.A): Jaminan, tanggungan, biasanya atau kebanyakan kalinya berupa tanah dalam perjanjian peminjaman: "saya berjanji…
March 18, 2015
Kamus

Rumah Susun

Rumah Susun: rumah susun yang diatur dalam Undang-undang No.16 tahun 1985 ("UU No.16 Th.1985") ialah bangunan gedung bertingkat…
February 17, 2015