Tag

pemilikan Archives - Page 2 of 3 - Hukum Properti

Kamus

Kadaster

Kadaster: pendaftaran tanah, suatu lembaga yang ditugaskan menyelenggarakan pendaftaran tanah dengan maksud untuk menetapkan identifikasi tiap-tiap potongan…
March 13, 2015
Kamus

Jual Gadai

Jual Gadai: penyerahan sebidang tanah oleh pemilik kepada pihak lain dengan membayar uang kepada pemilik tanah dengan…
March 11, 2015
Kamus

Rumah Susun

Rumah Susun: rumah susun yang diatur dalam Undang-undang No.16 tahun 1985 ("UU No.16 Th.1985") ialah bangunan gedung bertingkat…
February 17, 2015