HGU hapus dengan alasan-alasan sebagai berikut:

  1. Berakhirnya jangka waktu pemberian hak guna usaha;
  2. Dibatalkannya hak guna usaha sebelum jangka waktu habis;
  3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak guna usaha;
  4. Pencabutan hak guna usaha untuk kepentingan umum;
  5. Tanah ditelantarkan;
  6. Tanah musnah.

Hapusnya HGU mengakibatkan tanah menjadi tanah Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.

 

Lihat Juga  Pengadaan Tanah